22  OCTOBER 2020

MANDEN & HUNDEN

Kunstnerisk Bog Projekt - Basse & Bredahl

MANDEN OG HUNDEN

Under corona lockdown - blev vi enige om at fordybelse var nøgleordet - ud af det kom der bl.a denne bog med illustrationer af Peter Basse

& historier skrevet af Peter Bredahl - igennem efteråret og vinteren afholdt vi flere bog præsentationer med musik og meget mere. Bogen kan købes på Gallerie Lorien.